fashokilla:

Itana
armouring:

favourite picture on this website
waxthevan:

Maurizio Fiorino

photographed by Stas Kalashnikov for Lena Mitrofanova
nyhmphs:

 indie/bambi  
nyhmphs:

 indie/bambi  
nyhmphs:

 indie/bambi  
amargedom:

Lolita (1997)